DIDAKTIK

Der finder mange måder at opbygge førstehjælpsundervisning på. Herunder er oplistet nogle af de for tiden mest anvendte metoder. Altså en slags "best practice" metodekatalog.

 • Peyton's 4 Trins-metode
  De fire trin er: Vise - Vise+Forklare - Vise+Kursisten forklarer - Øve
  Eller med Peytons "egne ord" (her oversat til Dansk): Demonstration - Dekonstruktion - Forståelse - Udførelse
  Efterhånden mange steder også kendt som "ERC-metoden" idet den anvendes af ERC i deres uddannelseskoncepter.
  Læs mere her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5003127/ (Specielt introduktionen, der forklarer metoden).
 • RCPD (Rapid Circle Deliberate Practice)
  Idéen med RCDP træning er, at lave små træningsmomenter (cirkler) med mange gentagelser af den ønskværdige adfærd. I begreberne "deliberate practice" ligger således, at deltageren bliver bevidst om egne handlinger samt, at det der trænes er den ønskede adfærd frem for det modsatte. Det betyder, at så snart en uønsket adfærd observeres så stoppes scenariet, der gives feedback på den konkrete handling og så prøver man igen indtil den ønskede handling er indlært. RCDP tilføjer således et feedback-element til ovenstående metodiske principper og sætter fokus på indholdet af det som trænes.
  Læs mere her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5441688/

  RCDP træning bygger på tre grundlæggende principper:
  • Gentagelse af "den rigtige/ønskede" handling
   At give deltageren flere muligheder for at "gøre det rigtigt". Princippet bygger på idéer om "overlæring", automatisering og skabelsen af en "kropslig" læring (muscle memmory).
  • Evidensbaseret feedback
   Specific og evidens/ekspert-baseret feedback på konkrete handlinger (eller mangel på samme). Instruktion med feedback som formål foregår lige efter handlingen er udført så der ikke er tvivl om, hvad der snakkes om. Feedbacken tager ikke udgangspunkt i "jeg syntes at", men i konkrete handlinger og konkret viden om hvorfor og hvordan handlingen kan forbedres fremadrettet. Det betyder, at man i en scenarieøvelse stopper scenariet så snart der udføres en uhensigtsmæssig handling, så giver man feedback og så får deltageren lov at prøve igen forfra jf. 1.princip om gentagelse af den ønskede handling.
   Venter man med feedback til efter hele scenariet er gennemført vil der ofte være flere ting, som skal forbedres og det bliver svært for deltagere at huske alle læringspunkterne i næste øvelse.
  • Psykologisk sikkerhed
   At skabe et læringsmiljø hvor fejl hilses velkomne og man ikke skal frygte at gøre tingene forkert. I stedet hilses muligheden for at blive coachet i sine færdigheder velkommen og det fælles mål er, at den enkelte deltager går fra undervisningen/træningen ikke kun med viden om hvordan hun/han kan forbedre sig, men at deltageren igennem træningen faktisk allerede har forbedret sine færdigheder.