ABCDE

Ved de længerevarende kurser på 7-12 timer hvor der er tid til at gå lidt mere i dybden med ABCDE kan et simpelt ABCDE kort bruges til refleksion og dialog.

  • Kortene printes, klippes ud og udleveres til kursisterne.
    Ifm. at kursisterne møder en række scenarier som de skal håndtere, skal de i slutningen af hver øvelse udfylde et ABCDE skadestedskort enten individuelt eller i grupper.
    Det giver anledning til gode dialoger om hvilke skader der kunne iagttages og hvordan de kunne håndteres. På de måde kan øvelsen også bruges som evaluering af den "løsning" som blev valgt og udført i hvert scenarie.
  • Kortene kan også bruges i de tilfælde hvor du sætter kursisterne til at konstruere øvelser for hinanden. Her skal både den gruppe som konsturere et scanarie udfylde kortet ligesom gruppen der skal "løse" casen skal udfylde kortet. Til sidst kan man se om de to kort er ens, hvilket igen kan kickstarte en god dialog og refleksion kursisterne imellem.
  • ABCDE snakken kan også indledes med at kursisterne skal vurdere hinanden i "normal" tilstand. Det giver en godt udgangspunkt for at tale om hvilke afgivelser der kan være. Kursisterne bliver bedt om 2-og-2 at beskrive hinanden ud fra ABCDE. Hvordan lyder vejrtrækningen, hvor hurtig trækker den anden vejret, hvordan ser hudfarven ud, hvor varm er personen osv.