POST-IT ØVELSER

 • Induktiv tilgang til førstehjælpens fire hovedpunkter:
  Vis en situation på et billede på tavlen eller et printet billede, som kan udleveres.
  Først uden yderligere info og efter et par minutter med info om de tilskadekomnes tilstand
  Opgave til kursisterne:
  Skriv alt ned i mener der skal gøres i situationen - en ting på hver post-it. En slags fælles brainstorm
  Skriv også hvordan i vil gøre hver ting
  Eks. "skab sikkerhed" tilføjes sedler med tænd havariblik, brug advarselstrekant mv.
  Sorter nu i gruppen jeres post-its i 4 overordnede kategorier, der vil kunne anvendes på andre lignende situationer. Altså hvad er det generelle ved den specifikke situation?
  De 4 kategorier præsenteres af hver gruppe og samles på tavlen. Hvad går igen på tværs af grupperne?
  Til slut præsenteres af instruktøren førstehjælpens 4 hovedpunkter, som opsamling og afrunding på øvelsen.