STROKE

Stroke er en betegnelse for blødning og blodprop i hjernen.

 • Hvert år bliver ca. 12.000 danskere indlagt med et stroke. Det svarer til ca. 33 personer om dagen.
 • I alt oplever 1 ud af 7 danskere at få et stroke i et livsforløb.

Undervisning i Stroke er fra 2019 en del af uddannelsesplanen for 'førstehjælp ved hjertestop'.

Se mere på: https://redhjernen.dk/

APP-BEFALINGER

På denne siden finder du en samling af forskellige nyttige App's til brug i din hverdag som førstehjælper og instruktør. Jeg har valgt at opdele dem i tre kategorier hhv. 'Førstehjælp', 'Træning' og 'Sundhed' idet nogle er til brug i førstehjælpssituationer imens andre handler om træning forud for førstehjælpssituationer og den sidste kategori består af mere generelle sundhedsfaglige tematikker.

-Førstehjælp-


112 App (ANBEFALES IKKE LÆNGERE!)
af Geodatastyrelsen

Danmarks officielle 112 app. Men denne App kan du ringe til 112-alarmcentralen samtidig med at din GPS position bliver tilsendt alarmcentralen.
App'en kan dermed være god i situationer hvor man ikke præcis ved hvor man er, eller situationer hvor det kan være svært at angive en præcis adresse eks. i en skov, på en mark, på stranden og lign.

OBS1: App'en sender kun GPS positionen hvis man ringer op inde fra app'en, hvis der er mere en 20% strøm på telefonen og man ikke manuelt har slået GPS'en fra. App'en virker desuden kun i Danmark.

OBS2: App'en er under udfasning idet der findes et bedre system, som senere vil blive implementeret på alarmcentralerne. Se evt. mere her:
https://www.beredskabsinfo.dk/politi/snart-slut-med-at-hente-den-populaere-112-app/; https://www.mobilsiden.dk/nyheder/ny-teknologi-skal-erstatte-112-app,lid.41080/

OBS3: Det nye AML-system (Advanced Mobile Location) er fra december 2019 tilgængeligt til 98% af alle telefoner - såfremt de er opdateret til nyeste version af styresystemet. App'en er derfor ikke længere nødvendig at have installeret. se mere her: https://politi.dk/rigspolitiet/nyhedsliste/ny-teknologi-i-alarmcentralerne-kan-redde-liv/2019/12/16

Læs mere her: https://www.112app.dk/


Hjerteløber
af TrygFonden

Med TrygFonden Hjerteløber-App'en melder du dig frivilligt til at løbe ud med en hjertestarter og yde livreddende førstehjælp, hvis der sker et hjertestop i nærheden af dig.

Hvis du befinder dig i nærheden af et hjertestop, vil du modtage en alarm om at løbe direkte til stedet for hjertestoppet eller løbe til den nærmest hjertestarter og medbringe denne.

Hjerteløber-konceptet er i øjeblikket tilgængeligt i Region Hovedstaden og Region Midtjylland

Læs mere her: https://hjertestarter.dk/hjerteloeber

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play


Akuthjælp
af Danske Regioner

Med den nationale akuthjælp-app kan du lynhurtigt få et overblik over samtlige skadestuer, akutmodtagelser, skadeklinikker mm i Danmark. Du kan ringe direkte til lægevagten og finde åbningstider på dit nærmeste apotek. Hvis du har akut brug for en tandlæge, kiropraktor eller psykiatrisk hjælp, kan du også slå det op i appen.

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play

 

Hjertestart
af TrygFonden

TrygFonden har udviklet en app, der kan vise dig vej til de hjertestartere, som er registreret på hjertestarter.dk. 

App'en er udviklet på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om en mobil løsning med oplysninger om hjertestarternes placering i Danmark. I en akut situation skal man dog aldrig begynde at lede efter hjertestartere på mobilen, men i stedet ringe 1-1-2.

"TrygFonden Hjertestart" er udviklet i en iPhone- og en Android-version. Med app'en på din smartphone har du mulighed for at orientere dig om, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret. 

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play

 

Mobilvarsling
af Beredskabsstyrelsen

Med Mobilvarsling kan du blive advaret direkte med en alarmlyd på din smartphone, når myndighederne advarer om større ulykker i dit område. 

App’en kan advare dig, hvis du befinder dig i ulykkesområdet. Du kan også blive advaret, når advarslerne gælder områder, du har valgt på forhånd – for eksempel hvor du, din familie eller venner bor. Du kan selv vælge hvilke typer af hændelser, du vil advares om, og hvorvidt du vil have notifikationer med lyd eller ej.

Læs mere her: https://brs.dk/beredskab/varsling/mobilvarsling/Pages/blank.aspx

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play

 

Sejlsikkert
af TrygFonden

Hvis du skal ud at sejle, er det en god ide at downloade SejlSikkert app'en, så du altid kan tjekke strøm- og vindforhold på havet og få information om farvandsadvarsler, skydeøvelser samt Efterretninger for Søfarende. Derudover fungerer den også som et minileksikon, hvor du med udgangspunkt i de fem sejlråd kan få nyttig information,  gode råd  og tjeklister, der skal medvirke til at hindre alvorlige situationer til søs og reducere antallet af drukneulykker. Du finder alt fra vedligeholdelse af grej og anbefalet sikkerhedsudstyr til "mand over bord"-manøvre og vigeregler. 

Læs mere her: https://www.respektforvand.dk/paa-havet/en-sikker-tur-paa-havet/sejlsikkert-app

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play


Sejlsikkert - Alarm
af Søfartsstyrelsen

SejlSikkert Alarm er den officielle app fra Søsportens Sikkerhedsråd / Søfartsstyrelsen, som giver dig mulighed for at registrere dit fartøj og planlægge din rejse på din smartphone. App’en udgives i samarbejde med TrygFonden.
Følg registreringsprocessen for at begynde at bruge appen. Når dine registreringsoplysninger er blevet gemt, kan du vælge i menuen i appen.
Du kan enten planlægge og arkivere din tur (Sejladsplan-tilstand) eller bare aktivere sporingsfunktionen for appen (Track only mode).

Læs mere her: https://minbaad.dk/nyhed/archive/2019/27/june/article/ny-gratis-sejlsikkert-alarm-app-kan-opgive-din-position-hvis-du-er-i-nod/

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play

-Træning-


Lifesaver
af Engelsk Råd for Genoplivning (Resuscitation Counsil UK)

Appen består af en række træningsvideoer med forskellige førstehjælpssituationer. Man kan selv vælge hvordan man vil handle i scenarierne og ser så hvordan situationen spiller sig ud afhænigt af ens valg. De interaktive videoer er første skridt imod en ny måde at træne førstehjælp og er  fortløberen for førstehjælpstræning via virtual reality. Senere har udviklerne også udgiver appen 'Lifesaver VR' hvor dette netop kan prøves. Find den her: https://lifesavervr.org.uk/
Hjemmesiden og appen vandt mange priser da den udkom i 2017.
Bemærk at app og hjemmeside kun findes på engelsk.

Appen findes også som hjemmeside på adressen: https://life-saver.org.uk

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play


Livredder
af TrygFonden

Med Livredder kan du lære at redde liv. Så kan du gøre en forskel, hvis du havner i en nødsituation. Hvad gør du, hvis din bedste ven falder i havnen? Ved du hvordan man hjælper? Det gør du, når du har hentet Livredder.

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play

 

Junior Redder (Førstehjælp i børnehøjde)
af Børneulykkesfonden

Alle kan lære førstehjælp – også børn. Men det kræver, at de bliver klædt ordentligt på til at vide, hvad de skal gøre og samtidig får modet til at handle i tilfælde af en ulykke. I Junior Redder-appen spiller børnene sig til viden om førstehjælp ved først at blive introduceret for de basale førstehjælpsfærdigheder og efterfølgende navigere rundt i forskellige baner og hjælpe børn, der er kommet til skade.

Appen er en del af kampagnen ”Førstehjælp i Børnehøjde”, som er udviklet af Børneulykkesfonden og Hovedstadens Beredskab.

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play

-Sundhed-


Medicintjek
af Lægemiddelstyrelsen

Søg på et produkt eller scan stregkoden på medicinæsken og få adgang til oplysninger om bl.a. produktets navn, virksomt indholdsstof, opbevaring, indikationer, anbefalet dosering, styrke, pris, indlægsseddel og evt. risici ved samtidig brug af flere præparater. Produkter kan gemmes i en bogmærkeliste, hvorfra man kan checke om der er kendte risici ved at tage dem sammen.

Med Medicintjek har du én samlet indgang til information fra hjemmesiderne medicinpriser.dk, medicinkombination.dk, indlaegsseddel.dk og lægemiddelstyrelsen.dk.

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play


Minsundhed

Af sundhed.dk

MinSundhed giver dig et kronologisk overblik over et udvalg af dine helbredsoplysninger og let adgang til sundhedsvæsenet.
I appen kan du se dine prøvesvar, hospitalsjournal(er), samt dine medicinske allergier.
Du vil også kunne se din(e) pårørendes helbredsoplysninger, hvis du har fået fuldmagt til at se dem.
Appen giver dig mulighed for at tilføje noter til dine helbredsoplysninger, så noter, der er relevante for dit helbred, er samlet ét sted.

Derudover kan du finde aktuelle sundhedstilbud fra din region og kommune, informationer om din praktiserende læge, samt information om andre offentlige apps og digitale muligheder, som du kan bruge i hverdagen eller i forbindelse med behandling

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play

 

P1H
af Psykiatrifonden

Appen Psykisk førstehjælp er udviklet til dig, som ønsker at kunne hjælpe et medmenneske, som viser tegn på psykisk sygdom, eller som befinder sig i en akut psykisk krise. Psykisk førstehjælp handler om at kontakte ens medmennesker, der viser tegn på psykisk sygdom, at lytte til og støtte personen indtil professionel hjælp kan tage over. Appen giver dig viden om, hvad du kan gøre, hvis du står over for en person, som viser tegn på psykisk sygdom, og som har brug for hjælp.

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play


Kemiluppen
af Forbrugerrådet Tænk

Kemiluppen er udgivet af Forbrugerrådet Tænk Kemi og hjælper dig med viden om uønsket kemi i kosmetik og plejeprodukter.

Ingredienslisten er gennemgået på alle de viste produkter i appen. Produkterne er herefter inddelt i kategorierne A, B eller C, alt efter om de indeholder uønsket kemi eller ej. Vurderingen tager udgangspunkt i eksisterende lister og viden om problematiske stoffer.

I Kemiluppen kan du selv tjekke, at ingredienserne i det vurderede produkt er de samme som ingredienserne i det produkt, du står med i hånden. Er dette ikke tilfældet, kan du hjælpe ved at sende en fejlmelding ind til os.

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play


UV-Indeks

af Kræftens bekæmpelse, Trygfonden, Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen
”Uv-indeks” giver dig dagens uv-indeks for ind- og udland, femdøgnsprognose samt mulighed for at slå alarm til ved for højt uv-indeks.

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play


Patienthåndbogen

af Danske Regioner

Søg i over 3.000 sygdomsartikler og over 2.000 illustrationer i form af tegninger, røntgenbilleder, fotos, animationer og videoer. Du kan gemme dine favoritartikler og dele indhold i Patienthåndbogen med andre via mail og Facebook.

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play


Min Medicin
af min.medicin.dk

Appen indeholder information om al medicin, der er markedsført i Danmark inklusiv information om tilskud - og udleveringsregler. Informationen hentes fra hjemmesiden min.medicin.dk og er på almindeligt dansk.

Appen er til dig, der er patient, pårørende eller ansat i sundhedssektoren. Indholdet opdateres hver 14. dag.

Find appen i Appstore

Find appen i Google Play


Min Læge
af Praktiserende Lægers Organisation

Med appen Min Læge kan du nemt og via mobilen få kontakt til din egen læge. I første version finder du følgende muligheder:

 • Din læge: Se adresse, kontaktoplysninger, åbningstider og ferieafløser.
 • Lægevagten: Ring til lægevagten i din region (uden for lægens åbningstid).
 • Indbakke: Se dine e-konsultationer, stil spørgsmål og få svar.
 • Aftaler: Se dine tidligere og kommende aftaler.
 • Vaccinationer: Se dine udførte og anbefalede vaccinationer.
 • Medicin: Få adgang til Medicinkortet med samme login.
 • Diagnoser: Se dine kroniske diagnoser.
 • Forløbsplaner: Se dine forløbsplaner for KOL og Diabetes.

Find appen i AppStore

Find appen på Google Play

 

Se øvrige sundheds App's her

VIDEOBIBLIOTEK

Her på siden kan du finde links til forskellige gode videoer til brug enten direkte i førstehjælpsundervisningen eller som baggrundsviden for instruktøren og kursister med lyst til at fordybe sig. Videoerne er derfor også opdelt i disse to kategorier (hhv. 'til brug i undervisning' og 'til instruktøren')

Først lidt om ophavsret!

Der findes mange gode videoer ude på det store internet, men ikke alt må vises i undervisningen lovligt.

Youtube, Vimeo og lign. online platforme indeholder brugergenereret indhold. Det er derfor tilladt at fremvise videoerne på disse platforme, hvis det er rettighedshaveren selv, der har lagt videoen ud.

Hvis du gerne vil fremvise en video fra Youtube, Vimeo eller en lign. platform, bør du derfor undersøge:

 • Hvem har rettighederne til filmen/videoen? (det kan være mere eller mindre tydeligt)
 • Hvem har gjort videoen tilgængelig?

Hvis ovenstående er tydeligt, og det er rettighedshaveren selv, der har delt videoen kan du fremvise videoen til andre.

Eksempelvis bør en video, som helt tydeligt er produceret af TrygFonden (eks. via et TrygFonden logo i videoen) kun vises hvis den ligger delt på TrygFondens officielle youtubekanal.

Du skal her være opmærksom på, at du bør fremvise videoen via den platform som rettighedshaveren har delt den på.
Du skal derfor undgå at downloade videoer fra eks. youtube, men afspille dem direkte fra platformen (i dette tilfælde youtube).

Læs mere om ophavsret og brug af film i undervisning her:
https://www.ophavsret.aau.dk/billeder-medier/film-video/

Videoer - til brug i undervisning

Videoer - til instruktøren

Du kan med fordel oprette en profil på youtube. Det gør det muligt at følge alle de ovennævnte kanaler og få besked om når de deler noget nyt. Desuden kan du med en profil gemme videoer i din egen afspildningsliste til senere brug.

ANBEFALET LÆSNING
- for instruktører og andre "fagnørder" :)

 • 'ERC Guidelines' - af Europæisk Råd for Genoplivning (2005)

   

 • 'The Go Giver' - af Bob Burg

  • Fra bogens bagside: "Tag rundsavene af albuerne, giv mere end du tager og få succes med god samvittighed. The Go-Giver er på én og samme tid en god og rørende fortælling og en praktisk guide til succes. Hemmeligheden bag succes, privat såvel som i arbejdslivet, er at gå fra at være en Go-Getter med rundsave på albuerne , der lever efter mantraet what's in it for me, til at blive en Go-Giver, der først giver og tænker på sit medmenneske - hvad enten det er en kollega eller en konkurrent."
  • https://www.arnoldbusck.dk/boeger/erhverv/go-giver