Persondatapolitik

I det følgende fremgår den gældende persondatapolitik for:
Aktiv Førstehjælp
v. André Bjørn Nielsen
Okapivej 9
8960 Randers SØ
Tlf. 40 35 11 61
CVR: 32732526


I forbindelse med afvikling af hjemmeside samt salg af produkter og afholdelsen af førstehjælpskurser logges, indsamles og behandles en række data på vores kunder og kursister.

Besøgende på hjemmesiden

I forbindelse med afvikling af siden anvendes følgende cookies. Cookies bliver kun anvendt i det tilfælde, at du selv accepterer det.

 • Sessionscookie fra Aktiv Førstehjælp til afvikling af siden (1 dag)
 • Google Analytics til statistik på hjemmesidens anvendelse - ip-adresser anonymiseres ved indsamling (720 dage)
 • Google doubleclick anvendes ifm. målrettet markedsføring - Dette gælder specifikt siden om hjertestarter hvor der i ifm. afvikling af videoen fra youtube kan afspilles reklamer fra youtube (720 dage)
 • Accept af anvendelse af cookies (30 dage)

Data indsamlet ifm. cookies fra Google sendes til Google's servere i USA, dette dog under hensyntagen til EU/US Privacy Shield.

Læs mere her om, hvordan du sletter cookies fra din computer: https://minecookies.org/cookiehandtering/

Virksomheder

Der indsamles data om virksomheder med det formål at fakturere kurser og produkter.
Dette inkluderer: navn, adresse, email, tlf, CVR, evt. EAN, samt navn, email og tlf. på kontaktpersonen i virksomheden.

Videregivelse af oplysninger:

 • Data gemmes i 5 år i Aktiv Førstehjælps regnskaber der håndteres af Dinero ApS (se Dinero's persondatapolitik her)
 • Efter et afsluttet kursusforløb noteres virksomhedens navn desuden som reference på Aktiv Førstehjælps hjemmeside.
  (Ønsker virksomheden sit navn fjernet fra hjemmesiden vil dette kun ske på forlangende).
 • Hjemmesiden og E-mail service hostes af One.com og hjemmesiden afvikles SSL-krypteret på en serverinstallation af platformen Joomla CMS der driftes af Aktiv Førstehjælp.
  (One.com benytter via 3.part en serverpark i Holland og lever bl.a. herigennem op anbefalingerne i gældende europæisk datalovgivning.)
 • Data som er indhentet ifm. e-mail korrespondance med kunder slettes manuelt efter 3 år.
 • Der laves automatisk backup af virksomhedens pc'er og mobile devices via cloud backupløsningen JottaCloud.
  (JottaCloud er baseret i Norge der har samme strenge krav for datahåndtering som er krævet i gældende europæisk datalovgivning.)

Det er kun ejeren af Aktiv Førstehjælp, som har adgang til ovenstående oplysninger.

Kursister

For at kunne udstede godkendte førstehjælpsbeviser til kursisterne er det nødvendigt at indsamle en række data på disse.
Formålet med indsamlingen er således at udstede kompetencegivende førstehjælpsbeviser.
For hver kursist skal indsamles navn, CPR-nr. og email adresse - hvilket er et vilkår for at godkendte beviser kan udstedes.
Kursistdata indsamles enten forud for eller på selve kurset via en webformular i Podio.
(Podio's data hostes igennem Amazon Web Services i Dublin, Irland, EU og systemet afvikles SSL-krypteret)
Kursistregistreringer gemmes ved Aktiv Førstehjælp i Podio i op til 30 dage efter bevisudstedelse og slettes manuelt.

I tilfælde hvor der ikke udstedes godkendte beviser, men i stedet deltagerdiplomer indsamles kun kursistens navn.
Ønsker virksomheden eller kursisten ikke at der udstedes beviser eller diplomer indsamles der ikke data på kursisterne.
Ønsker virksomheden eller kursisten ikke at udlevere oplysningerne kan der ikke udstedes hverken beviser eller diplomer.
Ønsker en kursist som er blevet registreret, efterfølgende at registreringen slettes/tilbagekaldes vil det samtidig betyde at bevis og diplom slettes og derefter ikke kan genskabes.

Videregivelse af oplysninger:
Oplysninger på kursisten overføres fra Podio (og slettes herefter fra Podio) og til Dansk Førstehjælpsråds (DFR) online kursusbevissystem og følger DFR's retningslinjer og politkker for dette (herunder bl.a. at kursistdata gemmes i 10 år).
Kursisten kan altid selv logge på bevissystemet og se hvilke data der er registreret på den enkelte.
Aktiv Førstehjælp er godkendt til udstedelse af beviser i regi af DFR gennem medlemskabet af FSFI (Foreningen af selvstændige førstehjælpsinstruktører), hvilket betyder at kursistens data i systemet kan tilgås af fire parter, herunder: kursisten selv, instruktøren som udsteder beviset, FSFI's administration, DFR's administration.

Registrering af kursistens data sker ved personligt instruktørlogin til kursusbevissystemet. Det er således instruktøren der har adgang til kursistens oplysninger og ikke Aktiv Førstehjælp som sådan.

Vurdering af GDPR hjemmel ift. indsamling af CPR

Et førstehjælpsbevis er i dag obligatorisk for at kunne erhverve et kørekort – og kun instruktører registreret ved DFR kan forestå undervisningen og udstede et sådant kursusbevis.
Dette fremgår af kørekortbekendtgørelsen (BEK nr 815 af 21/06/2017).

I forbindelse med kompetencegivende beviser, så kræver offentlige myndigheder ifølge DFR, at et gyldigt CPR-nummer er registreret på kursusbeviset.

På den baggrund har FSFI konkluderet at indhentning – og håndtering af – af CPR-numre er en forudsætning for at kunne udstede et kursusbevis, som skal bruges til erhvervelse af kørekort eller som kompetencegivende kursusbevis.

FSFI har vurderet at den gyldige behandlingshjemmel for at håndtere CPR-numre i ovenstående tilfælde ikke kan være samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, da det vurderes at samtykket ikke kan afgives frivilligt (dvs. at der reelt vil være negative konsekvenser hvis samtykket ikke gives).

I stedet har FSFI vurderet, at den gyldige behandlingshjemmel findes i Databeskyttelsesloven, nærmere bestemt:

 • 11 stk. 2, 1: (Det følger af loven)

Samt,

 • 11 stk. 2, 3 (…når videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art, og når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede eller videregivelsen kræves af en offentlig myndighed).

Billeder fra kurser

Der tages kun billeder på kurser efter forudgående aftale med kursister og instruktører.
Billeder fra kurser tilstræbes at følge formen som situationsbilleder og aldrig portrætbilleder af den enkelte.
Billederne opbevares og anvendes kun efter forudgående aftale med kursister og kunde og i anonymiseret form, med mindre andet er aftalt.

Ret til indsigt, berigtigelse og sletning

Virksomheder og kursister som har handlet med Aktiv Førstehjælp har ret til indsigt og berigtigelse af data, der er blevet indsamlet.
Denne indsigt og berigtigelse kan opnås ved at kontakte Aktiv Førstehjælp på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Data kan på forlangende slettes, så længe datasletningen ikke har indvirkning på Aktiv Førstehjælps øvrige juridiske forpligtelser ift. eksempelvis regnskabsloven. Dog skal virksomhed og kursist være opmærksom på at datasletning vil have implikationer som beskrevet ovenfor idet førstehjælpskompetencer rent formelt ikke kan genskabes. Det vil derfor være nødvendigt at gennemføre et nyt kursus, hvis kompetencen igen skal være formelt gældende.
For sletning af data kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Klageprocedure

Ønsker du at klage over Aktiv Førstehjælps behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, der er den danske tilsynsmyndighed på det databeskyttelsesretlige område. Læs mere om datatilsynets klageprocedurer samt hvordan du indgiver en klage på følgende link: https://www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/generelt-om-klagesager