Aktiv Førstehjælp
v. André Bjørn Nielsen
Okapivej 9
8960 Randers SØ
Tlf.: 40 35 11 61
CVR: 32732526


Aktiv Førstehjælps
vision er, at udbrede og højne kendskabet og forståelsen for førstehjælp i Danmark blandt den almene befolkning.

Et fokuspunkt i undervisningen er deltagernes undren og spørgsmål på området, idet undervisningen primært handler om at afdække området og aflive myter om, hvad man må og ikke må. Det er et mål, at deltageren efter et endt kursus forløb føler sig kompetent og tør yde førstehjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

Der undervises efter godkendte retningslinjer fra ERC (Europæisk Råd for Genoplivning) samt uddannelsesplaner fra Dansk Førstehjælpsråd. Undervisningen foregår som en blanding af teoretisk og praktisk undervisning, med fokus på øvelser og indlæring af de praktiske færdigheder.

Alle instruktører i Aktiv Førstehjælp er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Aktiv Førstehjælp er medlem af FSFI (Foreningen Af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører)
og dækket af foreningens fælles erhvervs- og produktansvarsforsikring tegnet ved HDI.

Aktiv Førstehjælp samarbejder med bl.a. det regionale beredskab i Nordjylland.

Aktiv Førstehjælp er beliggende i Randers og ejes af André Bjørn Nielsen.


Instruktørprofil: André Bjørn Nielsen

Min baggrund som instruktør startede ved Beredskabsstyrelsen, hvor jeg fra 2005 til 2017 som befalingsmand har undervist unge og voksne i stort set alt inden for Brand & Redning. En del af jobbet som befalingsmand består også i at deltage som vagthavende/holdleder på udrykningsvagten, hvor der køres til alle typer uheld (brand, redning, trafik, miljøuheld mm.).

Siden har jeg undervist ved bl.a. Beredskabsstyrelsen, Beredskabsforbundet, flere forskellige kommunale beredskaber, som freelance instruktør for andre udbydere af beredskabsfaglige kurser, samt for mit for eget firma (Aktiv Førstehjælp).

I perioden 2012 til 2017 har jeg desuden fungeret som kystlivredder og supervisor for TrygFonden Kystlivredning, langs den danske kyst hver sommer.

Ud over min beredskabsfaglige baggrund er jeg uddannet bachelor (B.Sc.) i Idræt, kandidat (cand.mag) i Læring og Forandringsprocesser samt kandidat (cand.mag) i Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet.

Beredskabsfaglig baggrund:

 • Beredskabsstyrelsens mellemlederuddannelse
 • Førstehjælpsinstruktør (DFR godkendt)
 • ERC Instruktør
 • Instruktør i hjertestarter
 • Instruktør i håndtering af tilskadekomne
 • Holdleder Brand, Redning, Kommunikation
 • Instruktør i røgdykning og overtænding
 • Faginstruktør
 • Idrætsbefalingsmand ved Forsvarets Center For Idræt
 • Livredder (Bassin-prøven)
 • Kystlivredder og Supervisor ved TrygFonden Kystlivredning
 • Livredderdommer ved Dansk Svømmeunion

Se mere om min faglige profil i øvrigt på linkedin: